Om A/B Enghavegården

Ejendommen er opført af Københavns kommune i 1928-29 og taget i brug i 1930. Bygningen blev opført med fire kulfyrede centralvarmeanlæg.

A/B Enghavegården blev stiftet i 1995.

I 2004 blev alle vinduer og bagdøre udskiftet i samme ombæring som renoveringen.
I 2009 fik ejendommen en gennemgående renovering af hovedtrapper, året efter blev det gamle tag udskiftet.
Ejendommen er senere renoveret og konverteret til damp.

Senest i 2004 er varmecentralerne nedlagt og der er etableret varmtvandsanlæg med en varmecentral.
I forbindelse med renovering af varmecentralen blev ejendommens rørsystem og radiatore, samt alle faldstammer udskiftet.

A/B Enghavegården administreres af Advokaternes Ejendomsadministration A/S.