Om A/B Enghavegården


EJENDOMSHISTORIK

Ejendommen er en etageejendom opført af Københavns kommune i årene 1928-1929. og taget i brug år 1930.


Ejendommen er opført i røde mursten på gadesiden og gule sten på gårdsiden.


Ejendommen var fra starten en kulfyret ejendom, og fra 1940 til omkring 1950. Blev der fyret med alt som var brændbart Alle lejligheder i ejendommen har eget badeværelse. Med koldt og varmt vand i hanerne.


Omkring 1950 blev der etableret oliefyring i ejendommens 4 varmecentraler. Der var 4 varmecentraler fordi ejendommen var opdelt i 4 matrikler der derfor skulle havde hver sin varmecentral i tilfælde at ejendommen blev opsplittet i 4 selvstændige enheder.


Ejendommen var da den var færdigbygget en såkaldt prestige ejendom, hvor en familie der var ansøger til en lejlighed skulle møde op på Københavns boligudlejning Stormgade 18 med hele familien for de blive godkendt som lejere i ejendommen. Nogle ansøgere var derfor ude og låne pænt tøj og nye træsko til børnene.


Da ejendommen blev taget i brug i 1930 kunne man bo de første 6 måneder gratis, fordi huslejen var enormt dyr. En lejlighed på Enghavevej på mellem 90-100 m2 kostede 40 kr. pr. md. Så for kommunen gjaldt det om at få nogle lejere ind og penge i kassen.


Varmecentralerne blev omkring 1958 konverteret til damp der var en meget billigere måde at opvarme på. Da dampen kom som overskudsvarme fra Ørstedværket. Man glemte desværre at tømme de 4 oliebeholdere. Dette blev først opdaget i 2017 da ejendommens gård blev total renoveret.


I 2004 Blev de 4 varmecentraler nedlagt og der blev etableret en ny varmecentral der dækkede hele ejendommen. I samme forbindelse blev der udskiftet radiatorer, radiatorrør, stigestrenge til varmt og koldt vand, faldstammerne blev i samme forbindelse udskiftet og forsynet med rotte spærre.


I år 2004 blev ejendommens køkkendøre og vinduer udskiftet. Vinduerne er trærammer med alu. Udvendigt, og derfor stort set vedligeholdes frie.


I år 2009 blev ejendommens hovedtrapper totalt renoveret malermæssigt og der blev udskiftet linoleum. Samt al belysning på trapperne blev udskiftet, så lyset tænder når der er brug for det og slukker når der ingen trafik er på trapperne. Ejendommen fik i samme forbindelse bedre belysning og hus nr. over hoveddørene.


Ejendommens tag blev udskiftet i 2009 og der var i den forbindelse 2 lejligheder der fik tilladelse til at udvide op i tagarealet. Ca. 45 m2 ekstra.


 


I 2014 fik ejendommen opsat altaner på alle lejligheder fra 1 sal og op mod huslejeforhøjelse. Stueetagen der ikke fik altan fik heller ikke huslejeforhøjelse. Sejldugen på altanerne tilhøre ejendommen og skal være tilstede ved salg. Beboerne kan selv bestemme om de vil bruge sejldugen. Træværket på altanerne skal vedligeholdes af lejlighedsindehaverne. Olie og penslen udleveres af ejendommens vicevært. Er træværket ikke vedligeholdt vil der ska fradrag ved fraflytning.


Sikkerhedsdører til lejligheder blev isat i 2017. I 2018 bliver køkkendøre, loft. mellem døre og kælderdøre også udskiftet til sikkerhedsdører. (branddøre)


Ejendommens gårdeareal er total renoveret i 2017-2018 med Københavns kommune som bygherre da det blev laver som gårdsammenlægning af de 4 matrikler. Der er etableret gårdlav i samme forbindelse. Deres opgave er at sørge for at gården stadig vil fremstå som det intensionerne da gården blev omlagt. I den forbindelse dukkede de 4 oliebeholdere op igen. Der blev konstateret olieforurening 2 steder. Den ene er totalt oprense, og den anden er der kortlagt en mindre ikke oprenset forurening i 4.5 meters dybde. Denne har ingen betydning da er så langt nede. Den nyrenoverede gård blev officielt overdraget til beboerne i februar 2018.


Ejendommen bliver forsynet med Tv signaler fra YouSee lille pakke, det er muligt at framelde.


Internet forbindelse har siden 2010 været foretaget af Fiberby. Pris for en 200/200 forbindelse er pt. Kr. 120.- pr. måned.


Der er etableret barne/klapvogns rum i kælderen Enghavevej 66 Nøgle købes hos viceværten, for et a conto-beløb på kr. 200.- der tilbageleveret efter endt brug af rummet. Hvilket sker når barnet fylder 5 år.

Ved salg af lejligheder skal der foretages en vurdering af lejligheden. Der skal også foretages El og Vvs-syn. Det er bestyrelsen der bestemmer hvilken firmaer der foretager disse syn. Synet bestilles hos ejendommens vicevært.